Skip to content

För våra studenter – Själavårdsbrev

Själavårdsbrev 01 (2024) av Fransisko Condró

Själavårdsbrevet är en återkommande text om hur vi kan praktisera själavård, ge själavård och få själavård. Själavårdsbrevet som du nu läser, är en del av det själavårdsprogram vi på Vision Condró sänder till våra studenter. Själavårdsbreven kommer att behandla hur vi själavårdande terapeuter kan skänka våra konfidenter hjärtefrid, avskildhet och sinnesro. Här nedan följer ett exempel på hur ett sådant själavårdsbrev kan se ut.

Livets kriser genom livets väv

I ”otider” (opassande, olägliga), orostider, kriser och turbulens kan människan behöva än mer tid till hjärtefrid, avskildhet och sinnesro. Tystnad, självvald ensamhet och själslig vila kan vi kanske alla längta efter, i alla fall jag själv. I tystnaden kan jag få lyssna till min inre röst, Guds röst och kärlekens röst. Dessa tre röster – min inre, Guds och kärlekens - hänger ihop. Min inre människa är det mikrokosmos som förenar själen, anden och kroppen. Kroppen är min mänskliga identitet. Anden är den existentiella helhet som många kallar Gud. Själen är det eviga och oändliga personliga perspektivet. Hur är det för dig? Vad önskar du tid till?

Jag brukar likna den Store Anden vid solen. Solen är existensens centrum och solstrålarna de unika själar som utgår från alltings centrum och beger sig ut på en individuell vandring genom kosmos. Människans makrokosmos förenar rummet och tiden. Den tid och det rum människor, djur, natur, solsystem och hela universum delar. Livets väv av mångdimensionella händelsekedjor, manifesterar och förenar mikrokosmos med makrokosmos i människans hjärta. I all denna existens lever människan sitt jordiska liv. Hur och på vilket sätt, i ”otider” och livskriser, kan själavårdande terapi stödja, hjälpa och utveckla människans kosmiska livsvandring genom den tidsrymd som väver samman allt i en enhet?

Genom att välja, det jag kallar andlig träning, som en del av vår dagliga aktivitet, utvecklas vår existentiella hälsa. En dag i taget, blir människan fylld av meningsfulla aktiviteter. Vad som är meningsfullt väljer vi själva. Det är när vi människor hamnar i en existentiell kris, som vår andliga träning får en optimal utväxling. Ingen människa kan undgå kriser. Krisrådgivning eller krisstöd som psykologiska metoder och teorier inbegriper förståelsen av krisintervention och utforskar hur krisens dynamik är avgörande för en så kallad effektiv krishantering. För själavårdsterapeuter finns det två typer av kriser, som här behandlas. För det första är det så kallade situationsbundna kriser. Dessa är mer komplexa och oförutsägbara. Dessa kriser uppkommer vid till exempel fysiska olyckshändelser och relationsproblematik. Exempel på situationskriser är invalidisering, förlust av arbete och ekonomisk utsatthet, skilsmässa, otrohetsaffärer, missbruk och beroenden, nära anhörigs eller väns bortgång, sjukdom och sjukvård, större katastrofer enskilt eller kollektivt som drabbar människor. För det andra finns det så kallade utvecklingskriser… (för vidare läsning till dig som är student kommer det till din mail).