Skip to content

OM VISION CONDRÓ

Vision Condró AB drivs av Emma Bergmark Condró och Fransisko Condró. Vår affärsidé är också vår passion – att bidra till människors utveckling och existentiella hälsa. Vårt sätt att bidra är genom själavårdande gruppresor, individuella samtal/coaching, och utbildningar.

Fransisko och Emma

Tillsammans lever Emma och Fransisko halvårsvis i Stockholm och halvårsvis i Italien. I Italien anordnar vi själavårdande vandringar för personlig utveckling i den fantastiska natur som Italien har att erbjuda. Vandringarna kombineras med stilla stunder och tid för introspektion av varje människas unika liv här på planeten. Emma ansvarar för natur och kultur och Fransisko för själavård och existentiell hälsa. Både Emma och Fransisko har en mångårig relation och kärlek till Italien sedan barndomen och båda pratar italienska. Fransiskos pappa var italienare från Rom och Emmas föräldrar valde Italien när Emma var liten.

Fransisko Condró

Fransisko sista stora jobb var som sakkunnig för Socialstyrelsen i en delrapport om Existentiell Hälsa inom hälso- och sjukvården i Norden. Därefter har han valt att arbeta helt och hållet i egen regi. Fransisko är utbildad teolog och religionsvetare och kallad som själavårdare utan koppling till folkkyrka eller frikyrka, utan ser sig som en andlig rådgivare utan religöst tolkningsföreträde. Under flera år arbetade han på Sturebadet SPA i Stockholm som livsstilscoach och ledde klasser i mental träning, meditation och Mindfulness. Idag har han en egen samtalsmottagning med coaching och terapi primärt för klienter som söker stöd och hjälp med de stora livsfrågorna om livet och döden och allt däremellan.

Fransiskos akademiska specialinriktningar är dels religionssociologi på Enskilda Högskolan Stockholm, EHS (tidigare Teologiska Högskolan Stockholm, THS), dels religionspsykologi på Umeå universitet. Fransisko har kontinuerligt fortbildat sig inom områden som t.ex. socialvetenskap på Socialhögskolan, masternivå med kurser i ”Sociala perspektiv på psykisk hälsa, välfärd och normalitet”, ”Barn och unga: Socialt arbete, livsvillkor och social problem”, ”Psykosocialt arbete – fördjupningskurs” och ”Socialt arbete med alkohol- och drogproblem”.

Övriga utbildningar som kan nämnas är Mindfulnessinstruktör, KBT-kurser och KBT-utbildning. Utbildningar och kurser inom coaching bl.a. Certifierad ICC Coach. Bland de viktigaste kurserna har varit certifieringskurserna inom sorgebearbetning för Svenska institutet för sorgebearbetning. Fransisko är licenserad mental tränare, stresscoach och avspänningspedagog. Han har arbetat som samtalsstödjare på Självmordslinjen på MIND, varit stöd och kontaktperson med anställning på LSS. Han har även arbetat som behandlingsassistent på stödboenden samt varit handledare på olika HVB-boenden.

Emma Bergmark Condró

Emma har arbetat under mer än 30 år som utredare och analytiker på statliga myndigheter, såsom Socialstyrelsen och flera kulturmyndigheter. Hon har en doktorsexamen i fysikalisk biologi. Hennes forskning handlade om cancerrisker av akrylamid. Forskningen bedrevs i USA, Kina och Sverige. Emma har även hon valt att arbeta helt i egen regi. Hon ägnar nu all sin tid åt uppbyggnaden av vandringsresor i Italien. Italien har alltid funnits med som ett andra hemland eftersom hon tillbringat varje sommar där sen tidiga barnaåren. Emma älskar naturen och bergen och har de senaste åren upptäckt sin passion för vandring i denna fantastiska natur. Emma har tidigare arrangerat vandringsresor tillsammans med sina systrar med ”Tre Sorelle – Tre Systrar”. Sedan decennier lever Emma även sin passion för keramik och skulptur.

Förutom sin akademiska utbildning har Emma även en rad utbildningar inom personlig utveckling. Att nämnas särskilt är workshopsledare för Future Café, mental träning genom Silvametoden och grundutbildningar i själavård, coaching (Coach Practitioner) och samtalsterapi.