Skip to content

Om Själavård

Här finner du texter av olika slag, med det gemensamma temat Själavård. Texterna är avsedda för dig som arbetar med själavård i någon form, eller utbildar dig inom något människovårdande yrke eller helt enkelt är intresserad av ämnet! De är skrivna av Fransisko Condró och du kan läsa dem som inspiration, för reflektion, i utbildningssyfte och för att stimulera dig att utforska din egen syn på ämnena som tas upp.

Vad är då själavård och vad är en själavårdare?

Själavårdarens uppgift och yrkesroll är att förmedla budskapet om en högre kraft som kommunicerar till mottagarens andliga hjärta. Människor som kommer till oss människovårdare med inriktning själavård och samtalsterapi har ofta andliga och existentiella behov. De vill bli berörda i sina hjärtan och i sin själ. Själavård passar faktiskt också för ateister, som vanligtvis brukar säga att ”jag inte har någon tro”.

Vi på Vision Condró (VCU) har själavården som ett förhållningssätt som genomsyrar alla våra utbildningar till den unike studentens andliga behov för sin fortbildning inom människovård.