Skip to content

Äntligen kan vi lansera vår nya utbildning till Lic. Existensionom!

Vårt utbud av yrkesutbildningar är nu komplett. Vi har en grundutbildning till Själavårdsterapeut och tre fristående påbyggnadsutbildningar; Religionom, Existensionom och Existentiell Beroendeterapeut EBT.

Men vad är denna utbildning till Existensionom för något?

Vår helt nya utbildning till LicExistensionom är utformad för att kunna fylla ett behov av professionellt stöd och hjälp till moderna människor som utforskar sin egen existens. Yrkesutbildningen har därmed som intention att fylla denna vår existentiella vilsenhet genom en professionell yrkeskompetens. Existentiell hälsa är en aspekt av hälsa och utgör grunden för psykisk, social, emotionell och fysisk hälsa. En Existensionom är expert inom det breda perspektivet av existentiell hälsa. En Existensionom är en kvalificerad samtalsterapeut med ett existentiellt perspektiv.

Yrkesutbildningen till LicExistensionom är en helt ny yrkesutbildning som i förlängningen också är menad att vara ett specifikt yrke inom existentiell hälsa. Titeln Existensionom är skyddad hos Patent- och registreringsverket, PRV. 

Läs mer här:

Existensionom

Nu kan du få nyhetsbrev från Vision Condró! Då och då skickar vi ut ett nyhetsbrev via mejl.

I nyhetsbrevet informerar vi om våra yrkesutbildningar inom människovårdande yrken, med själavårdande och existentiell inriktning.

Vi kommer också med information om kurser och Italienresor.

Välkommen att prenumerera!

Du kan prenumerera genom att skicka ett mejl till oss på info@visioncondro.se. skriv "nyhetsbrev".

Det går också att prenumerera här via hemsidan. Skrolla längst ner på startsidan (för mobil) eller titta längst ner till höger (för dator).

Idag lanserar vi en till av våra nya unika utbildningar! Det är en utbildning till Certifierad Själavårdsterapeut.

Cert. Själavårdsterapeut är ett helt nytt yrke. Yrkesutbildningen är en grundutbildning för dig som vill arbeta som själavårdande terapeut. Utbildningen till Cert. Själavårdsterapeut passar även dig som redan arbetar terapeutiskt eller har en andlig vägledarroll och vill kunna integrera dessa aspekter i din yrkespraktik.

I denna grundläggande utbildning får du med dig ett helt nytt sätt att arbeta med själavård och terapi genom att integrera dessa människovårdande modeller till en enhet. Yrkesutbildningen till Cert. Själavårdsterapeut utgår från den terapeutiska aspekten av existentiell hälsa och det själavårdande innehållet inom den andliga vården såsom den beskrivs i hälso- och sjukvården och kriminalvården.

Läs mer här:

Själavårdsterapeut

Idag lanserar Vision Condró Utbildning en helt ny yrkesutbildning till Licensierad Religionom. Vad är det för yrke och varför behövs denna utbildning?

Licensierad (Lic.) Religionom är en yrkesutbildning för dig som terapeutiskt arbetar med existentiella frågor, andlig vård och möter patienter och klienter med mångskiftande livs- och trosåskådningar – religiösa, agnostiska, ateistiska och humanistiska. Titeln Religionom är skyddad hos Patent- och registreringsverket, PRV.

Den andliga vård som idag erbjuds inom hälso- och sjukvården samt kriminalvården för att möta behovet av samtalsstöd till människor i kris, lidande och sorg erbjuds i princip enbart av representanter för religiösa samfund. Men Sverige är numera en nation utan statsreligion och med en pluralistisk befolkning samt inte minst ett av världens mest sekulariserade länder. Istället för enbart ett religiöst samfundsperspektiv finns därför ett behov av ett sekulariserat och personcentrerat perspektiv på andlig vård.

Religionens roll både nationellt och internationellt har nått nya nivåer av politisk oro och samhällelig fruktan, förutom att den spelar en stor roll för många människor som lutar sig till sin religiösa övertygelse i stunder av kris, sorg och förluster av nära och kära, men också i glädje med årstidsbundna kulturella- och familjefester av allehanda slag. Religionom är alltså ett framtidsyrke.

Läs mer här:

Religionom

Vision Condró Utbildning – VCU

Onsdagen 15 nov. kl. 09:30-11:00

Till dig som är Samtalsterapeut - Själavårdare - Andlig vägledare - Livscoach - Existentiell beroendeterapeut – Religionom – Existensionom – Präst – Diakon – Pastor

Anmälan: info@VisionCondro.se

Varför handledning?

För yrkesverksamma och professionella människovårdare med samtalsmetodik som verktyg är det viktigt att ha regelbunden handledning. Syftet med handledning är att stärka vår yrkesroll och professionella kompetens. En effektiv handledning gör att vi kan bibehålla hög och säker arbetskvalitet, en hälsosam arbetsmotivation och förmågan att separera arbetstid och privatliv. Handledning förebygger också stressrelaterad och psykisk ohälsa.

För vem?

Handledningen riktar sig till dig som redan är yrkesverksam eller utbildar dig exempelvis till samtalsterapeut, själavårdare, andlig vägledare, livscoach, existensionom eller religiös ledare. Vi som sysslar med andlig, existentiell eller religiös människovård använder både egen livserfarenhet och den goda kunskapen om människor vi erhållit genom utbildning och de olika teorier, metoder och former vi lärt oss genom studier och yrkeserfarenhet.

Läs mer här:

Handledning Online

Nu presenterar vi den första av våra nya utbildningar: Cert. Existentiell Beroendeterapeut, EBT

För dig som studerar till samtalsterapeut, är yrkesverksam inom samtalsterapeutiska metoder eller redan arbetar med människovård i olika former och vill utveckla och specialisera din förmåga att arbeta som existentiell beroendeterapeut, finner du här en vidareutbildning till certifierad Existentiell beroendeterapeut, EBT.

Ny yrkesutbildning

Existentiell beroendeterapeut, EBT är en helt ny yrkesutbildning. Utbildningen är en påbyggnadsutbildning för dig som är yrkesverksam inom samtalsterapeutiska metoder eller redan arbetar med människovård i olika former och vill utveckla och specialisera din förmåga att arbeta som beroendeterapeut. Yrkesutbildningen är både teoretisk och praktisk med ett existentiellorienterat perspektiv på beroendeproblematik. Yrkesutbildningen har sina rötter inom existentiell hälsa, andlig vård och Anonyma Alkoholisters Tolvstegsprogram för personligt tillfrisknande.

Utbildningen är upplagd i fyra delkurser med följande teman:

  • Existentiella perspektiv på Missbruk & Beroende
  • Personlig inventering av egna eller andras beroendeproblematik
  • Andlig vård & Existentiell hälsa
  • Beroendepraktik genom 3–4 övningsklienter 

Läs mer här: Existentiell beroendeterapeut, EBT

För samtalsterapeuter, själavårdare, andliga vägledare, livscoacher, religionomer och existensionomer

I våra personliga engagemang för klienters eller konfidenters livsproblem, meningssökande och utmaningar – existentiella, psykosociala, religiösa, filosofiska och andliga – kan det behövas kvalificerad handledning. För yrkesverksamma och professionella är det viktigt att ha regelbunden handledning. Syftet med Handledning Online är att stärka vår yrkesroll och professionella kompetens. Handledning Online riktar sig till dig som är yrkesverksam eller utbildar dig till samtalsterapeut, själavårdare, andlig vägledare, livscoach, existentiell beroendeterapeut, religionom eller existensionom.

Handledningsprocessen genomförs i kompetenshöjande syfte och vi tar upp aktuella ärenden som diskuteras i gruppen under handledarens expertis. Under två handledningstimmar får du tillfälle att dela (sharing) om situationer som har uppstått. Vi tar även upp personliga och privata ärenden eftersom detta påverkar våra yrkesmässiga och uppdragsmässiga förhållanden. Handledningstiden indelas sekventiellt mellan deltagarantalet. Handledning Online ska därmed även kunna fungera som inlärningstillfällen och hjälp till självhjälp.

Var tredje vecka året runt (utom ett litet sommaruppehåll) finns Handledning Online via Zoom. Längden på handledningen är 2 timmar, i en sluten grupp om 2–10 personer. Individuell handledning i samband med grupphandledning kan ges på begäran. Handledare: Fransisko Condró.

För vidare information, anmälan och Zoom-länk: info@visioncondro.se.

Första handledningsträff: onsdagen den 30 augusti kl. 11:00 - 13:00

Läs mer här: Handledning