Skip to content

HANDLEDNING ONLINE

Till dig som är Samtalsterapeut - Själavårdare - Andlig vägledare - Livscoach - Existentiell beroendeterapeut - Religionom - Existensionom - Präst - Diakon - Pastor

Vision Condró Utbildning - VCU

Aktuella datum för Handledning Online:

Måndagen den 21 maj 2024.

Tid: 10.00 - 11.55

Varför handledning?

För yrkesverksamma och professionella människovårdare med samtalsmetodik som verktyg är det viktigt att ha regelbunden handledning. Syftet med handledning är att stärka vår yrkesroll och professionella kompetens. En effektiv handledning gör att vi kan bibehålla hög och säker arbetskvalitet, en hälsosam arbetsmotivation och förmågan att separera arbetstid och privatliv. Handledning förebygger också stressrelaterad och psykisk ohälsa.

För vem?

Handledningen riktar sig till dig som redan är yrkesverksam eller utbildar dig exempelvis till samtalsterapeut, själavårdare, andlig vägledare, livscoach, existensionom eller religiös ledare. Vi som sysslar med andlig, existentiell eller religiös människovård använder både egen livserfarenhet och den goda kunskapen om människor vi erhållit genom utbildning och de olika teorier, metoder och former vi lärt oss genom studier och yrkeserfarenhet.

Alla de goda kunskaper och kompetenser vi har behöver dock ständigt utvecklas och vi behöver regelbundet reflektera över vår egen professionella utveckling. I våra personliga engagemang för klienters eller konfidenters livsproblem, meningssökande och utmaningar – existentiella, psykosociala, religiösa, filosofiska och andliga – kan det inte nog betonas nödvändigheteten av kvalificerad handledning.

Handledning genom VCU!

Genom en effektiv handledning får yrkesverksamma och studenter professionellt stöd, personlig avlastning och samtalspedagogik kring bemötande och arbetsmetod samt fortbildning. Handledningen ges av en erfaren ”kollega” eller medarbetare hos VCU och kan ske enskilt eller i grupp. I handledningen får du tillfälle att ta upp problem som har uppstått och uppstår i din profession. Handledning ger dig också tid till självreflektion och distans till arbetsprestation och arbetssituation.

Handledning Online!

Det övergripande ändamålet med Handledning Online, är att erbjuda ett interaktivt forum där vi fångar upp frågor och problemformuleringar genom att handleda dessa i en sluten grupp av deltagare. Handledningsprocessen genomförs genom pedagogisk vägledning i kompetenshöjande syfte. När vi tar upp aktuella ärenden som diskuteras i gruppen under handledarens expertis fördjupas vår kompetens och expertis.

Under de återkommande handledningstimmarna får du tillfälle att dela (samtala genom sharing) om svåra situationer som har uppstått i din verksamhet. Till skillnad från annan vägledning kan vi även ta upp personliga och privata ärenden eftersom detta påverkar våra yrkesmässiga och uppdragsmässiga förhållanden. Handledningstiden indelas sekventiellt mellan deltagarantalet. Handledning Online ska därmed även kunna fungera som inlärningstillfällen och hjälp till självhjälp.

Format & Zoom-länk

Var annan till tredje vecka året runt (utom ett litet sommaruppehåll) finns Handledning Online via Zoom. Längden på handledningen är 2 timmar, i en sluten grupp om 2–10 personer. Individuell handledning i samband med grupphandledning kan ges på begäran.

Datum och tid för handledningen läggs ut efter hand. Vi tillämpar drop-in, det vill säga att du kan vara med de tillfällen du vill och så många gånger som du vill.

Här finns mötesguiden med principer vi följer:

Anmälan & Betalning

Anmälan på info@VisionCondro.se

  • Studenter på SSRF & VCU: kostnadsfritt
  • Övriga studenter: 150kr (10-kort 990kr)
  • Företag: Faktura på 10 st. handledningstillfällen 2.500kr (+ moms)
  • Bankgiro: 5838-2847
  • Bankkonto: 9660-5657375, Vision Condró AB (Bokio företagskonto)