Skip to content

TERAPI & COACHING

Fransisko Condró är utbildad terapeut och coach. Fransisko vänder sig primärt till klienter som önskar vägledning, hjälp och stöd med existentiella frågor. Dessa kan inbegripa andliga och religiösa perspektiv, men även frågor av vardaglig natur såsom relationsproblem, psykisk ohälsa, beroendeproblematik samt målbearbetning inom arbete, hälsa och studier.

Fransisko Condró

På mottagningen i Stockholm tar han emot klienter under sommaren (juni, juli och augusti) och vintern (december, januari och februari). Höst och vår är Fransisko i Italien och tar emot klienter via nätet eller telefon. Ungdomar under 18 år kräver ”målsmans” tillstånd, ofta bägge föräldrarnas. Registerutdrag för lämplighet att arbeta med minderåriga lämnas vid efterfrågan.  

Adress: Tegnergatan 36, Stockholm.

Priser: Från 375 kr till 875 kr (inkl. moms). Samtalstaxan varierar för studenter, pensionär, arbetssökande och företag. Varje session är på 50 min.

Mail: utbildning@visioncondro.se

Mobil: (+46) 073 556 47 93 (fungerar att ringa inom hela EU med vanlig svensk mobiltaxa!)

Italiensk mobil: 0039 375 796 74 80


Emma Bergmark Condró är grundutbildad coach, själavårdare och samtalsterapeut. Under sin vidareutbildning tar hon emot övningsklienter via nätet (videosamtal) under hela året.

Mobil: (+46) 072 241 35 05.