Skip to content

Konsten att studera hos oss på Vision Condró Utbildning

Vad är det som driver dig att vilja studera?

Det som driver oss på Vision Condró Utbildning (VCU) till att ge utbildningar är vår passion för människors andliga utveckling och existentiella hälsa. Vi ser att det idag finns ett stort behov av det som allmänt kallas människovård. Vi har för detta utformat specifika yrkesutbildningar som handlar om att förmedla människovård genom själavårdande samtalsterapier. Dessa yrken är unika genom att de är specifikt inriktade på att tillgodose det som nutidsmänniskan, med sina existentiella frågor och utmaningar, har som mest behov av. En människovårdare som bedriver själavårdande samtalsterapier kan erbjuda ett alternativt stöd och hjälp av ett slag som inte finns inom hälso- och sjukvården. Detta erbjudande riktar sig till klienter och konfidenter som är medvetna om sitt andliga behov och söker efter tillfrisknande i och utveckling av sin existentiella hälsa.

Vi kan idag erbjuda dessa fyra yrkesutbildningar:

  1. Cert. Själavårdsterapeut
  2. Cert. Existentiell beroendeterapeut
  3. Lic. Religionom
  4. Lic. Existensionom

De fyra utbildningarna bygger på principer inom områden som andlig vård, existentiell hälsa och psykologisk terapi. För varje yrkesutbildning finns en kursbeskrivning. Yrkesutbildningarna 1 och 2 ovan är grundutbildningar. Yrkesutbildningarna till Religionom och Existensionom är vidareutbildningar och namnen är varumärkesskyddade hos PRV, Patent- och Registreringsverket.[1]

Det är av vikt att ha en yrkesorganisation i ryggen, där de som är medlemmar upprätthåller en yrkesstolthet genom en hög arbetsmoral, grundläggande etiska principer och krav på fortbildning. Därför håller vi på VCU att, tillsammans med ett annat utbildningsföretag inom själavård och samtalsterapi, grunda ett yrkesförbund för fristående yrkesaktörer inom själavård, samtalsterapi, existentiell hälsa och andlig coaching.

En av våra styrkor är att vi är ett litet och personligt utbildningsföretag med konkurrenskraftiga kurspriser. Du som student får personligt stöd och vägledning genom hela utbildningen.

Välkommen till att studera hos oss och få värdefulla och unika utbildningar!

För VCU,

Emma Bergmark Condró & Fransisko Condró


[1] PRV: Varumärke är ett viktigt kännetecken för alla företag och deras varor eller tjänster. När du registrerar ditt varumärke försäkrar du dig om att du får ensamrätt att använda det för dina varor och tjänster.