Skip to content

Behöver du vara kristen eller troende för att studera hos oss?

Ett av syftena med de yrkesutbildningar vi ger är att de ska vara frikopplade från specifika religiösa, politiska och filosofiska livs- och trosåskådningar. Västvärldens livssyn inom filosofi och politik härrör mångt och mycket ifrån en kristologisk utveckling under tvåtusen år. VCU:s utbildningar som är skapade av Fransisko Condró, teolog och religionsvetare, är baserade på kristologins och kristendomens filosofi och teologi.

Precis på samma sätt som kristendomen kan ses som en utveckling av judiska religiösa traditioner, seder och bruk, är våra utbildningars tillkomsthistoria sprungen ur kristologins och kristendomens filosofi och teologi.

Så behöver du vara kristen eller allmänt troende för att studera hos oss? Svaret är ett tydligt nej. Våra yrkesutbildningar passar till och med agnostiker och ateister, då även de har en världsbild baserat på vad de tror sig veta om livets existens. På det sättet har vi alla livs- och trosföreställningar. Ditt intresse för dessa frågor och en passion att bli en människovårdare är det centrala!

Genom studier hos oss på VCU är vår ambition att du som student får en hög kunskapsnivå både i teori och i praktik. Det viktiga är att våra yrkesutbildningar ger dig yrkeskompetens för att leda dina framtida klienter till en personlig medvetenhet om deras egen existens och andliga utveckling. Inom VCU är även själavårdens och psykologins historiska och idémässiga innehåll av stor betydelse. Filosofin har sin huvudfåra inom existens- och livsfilosofin, som även studeras. Med din yrkeskompetens får du förmånen att för dina klienter bidra till ett liv i högre etik, existentiell upplysning och kunskap om religiösa, filosofiska och psykologiska frågor med den enskilde individen i livets centrum.

När du studerar på VCU är kurslitteraturen noga utvald. Fransisko Condró har även skrivit samman kompendietexter med unikt innehåll för varje yrkesutbildning.

Välkommen som student till oss på VCU,

Emma Bergmark Condró & Fransisko Condró

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *