Skip to content

Historiskt och traditionellt har det varit en resa till en helig plats. Det kan ha varit en plats där något under har skett som besöks i hopp om att själv bli helad från till exempel en sjukdom. Det kan också vara för att besöka heliga reliker, kvarlevor från helgon. Pilgrimsresan kan till och med ha varit en påbjuden vallfärd.

Idag, och för oss på våra resor, är pilgrimsvandringen en resa till vårt inre, för reflektion, växande och utveckling 🦚🍀🦋🕊