Skip to content

Vision Condró Utbildning – VCU

Onsdagen 15 nov. kl. 09:30-11:00

Till dig som är Samtalsterapeut - Själavårdare - Andlig vägledare - Livscoach - Existentiell beroendeterapeut – Religionom – Existensionom – Präst – Diakon – Pastor

Anmälan: info@VisionCondro.se

Varför handledning?

För yrkesverksamma och professionella människovårdare med samtalsmetodik som verktyg är det viktigt att ha regelbunden handledning. Syftet med handledning är att stärka vår yrkesroll och professionella kompetens. En effektiv handledning gör att vi kan bibehålla hög och säker arbetskvalitet, en hälsosam arbetsmotivation och förmågan att separera arbetstid och privatliv. Handledning förebygger också stressrelaterad och psykisk ohälsa.

För vem?

Handledningen riktar sig till dig som redan är yrkesverksam eller utbildar dig exempelvis till samtalsterapeut, själavårdare, andlig vägledare, livscoach, existensionom eller religiös ledare. Vi som sysslar med andlig, existentiell eller religiös människovård använder både egen livserfarenhet och den goda kunskapen om människor vi erhållit genom utbildning och de olika teorier, metoder och former vi lärt oss genom studier och yrkeserfarenhet.

Läs mer här:

Handledning Online