Skip to content

…eller ”vandrande meditation”!
vad är det? Kort och gott handlar det om att själen vandrar människan. Utan den mänskliga kroppen är själen formlös. Själen är utan den materiella form och identitet som kan uppleva den mänskliga inkarnationen.

Att vandra i naturen ligger nära till hands, till att säga att det är det som själen älskar mest att göra. Människan är en vandrande varelse. Sedan tidernas begynnelse har människan vandrat - för boende, mat och vatten. Idag har vi allt detta serverat, men istället behöver vi återigen söka oss till vandringsplatser för att få andlig föda och, steg för steg, känna existensens grundvalar under våra fötter.

Walkitation som begrepp inkluderar den enhet och helhet som ger uttryck och intryck för hela den mänskliga varelse själens boning är.