Skip to content

…eller ”vandrande meditation”!
vad är det? Kort och gott handlar det om att själen vandrar människan. Utan den mänskliga kroppen är själen formlös. Själen är utan den materiella form och identitet som kan uppleva den mänskliga inkarnationen.

Att vandra i naturen ligger nära till hands, till att säga att det är det som själen älskar mest att göra. Människan är en vandrande varelse. Sedan tidernas begynnelse har människan vandrat - för boende, mat och vatten. Idag har vi allt detta serverat, men istället behöver vi återigen söka oss till vandringsplatser för att få andlig föda och, steg för steg, känna existensens grundvalar under våra fötter.

Walkitation som begrepp inkluderar den enhet och helhet som ger uttryck och intryck för hela den mänskliga varelse själens boning är.

2023-05-09

Oavsett hur vi ser på oss själva - människan, kroppen, sinnet och själen, så älskar de flesta att vandra i naturen. 

Att få uppleva sig själv i naturen är att få möta sitt högsta jag. Vår sanna glädje, vår relation till oss själva och livet i sig blir en helhetsupplevelse, där vi blir ett med naturen. Att låta själen vandra kroppen är en kärleksdans med sig själv, där människans beståndsdelar - kropp och själ - blir till ett expanderat enhetsfält. Naturen med dess berg, skogar, sjöar och hav sammansmälter med himlavalvets vintergata och dess myriader av stjärnor. 

Vi på Vision Condró, alltså Emma och Fransisko, har alltid en liten grupp (6-10 personer) som under vandringsveckan lär känna sig själva genom andra och lär av varandra, kommer nära och växer tillsammans. Vi blir vänner för livet. 

Mellan själavårdsvandringarna finns det gott om tidsrum för retreat i meditation, sharing, vila, egen reflektion, en cappuccino och stunder att bara få vara. 

Med fötterna vandrandes på jorden och huvudet omsluten av himlen öppnar sig hjärtat för det gudomliga, det heliga och det mirakulösa - i din egen relation till skapelsen, universum och kärleken. 

Att vandra för livet, ett steg i taget, är att bejaka kärleken till naturen och hela skapelsen och det är att älska sin nästa som sig själv. Att låta själen vandra kroppen är att låta sig komma hem till dig själv. 

2023-03-31

Att tillbringa tid i naturen kan hålla en frisk i en till synes galen värld. Naturen hjälper en att vara i nuet och att släppa tankarna som snurrar i huvet. Vi kan uppleva närvaro, medvetenhet och få en djupare kontakt med tillvarons essens.

Vi kan se på träden, växterna, löven, lyssna på vatten som rör sig, fåglar som sjunger och känna olika lukter. På våra resor ges vi verkligen tid till att vara i naturen både när vi vandrar mediterar, och bara är.

2023-03-24

Det finns mängder med former, sätt och metoder för det som kallas meditation. Termens etymologi visar att meditation har att göra med att ”föras mot centrum, en mittpunkt eller själva källan”. Att meditera handlar i praktiken om en stilla rörelse mot alltings varande.

Precis som med allt annat, ger övning färdighet. Genom praktik skapar vi en förståelse, men den teoretiska aspekten är viktig. Genom att förena meditation i teori och praktik blir vi egna meditationsmästare på väg till vår unika mittpunkt i livet, varandets källa.

Livets källa är vårt ursprung. Att genom meditation få uppleva livets essens skapar en förbindelse från livets eviga och oändliga källa till den värld vi människor delar genom vår gemensamma vandring på jorden.

Genom Vision Condró är det meningen att just du ska få uppleva, i teori och praktik, stilla meditationer, men också vandrande meditationer, så kallad Walkitation.

Själavårdsvandringar mot ett pilgrimsmål uppfyller dig med sinnesro och hjärtefrid medan du, steg för steg, blir ett med naturen och dig själv.