Skip to content

Att betrakta himlen en stjärnklar natt kan ge överväldigande känslor för universums storhet. Idag vet vi att det vi ser, stjärnljuset, är från en förgången tid. Vintergatan, en galax bland ett till synes oändligt antal galaxer i universum beräknas ha 200–400 miljarder stjärnor. En av stjärnorna är vår sol. Vårt solsystem ligger i periferin av Vintergatans centrum. Om det tar 1 år för jorden att röra sig runt solen, tar det 226 miljoner år för vår sol att röra sig ett varv runt Vintergatan. Vi människor lever verkligen i ett nästintill oräkneligt kort ögonblick med astronomiska mått mätt. En stjärnas blinkande ljus vi kan se en stjärnklar natt är minnen av forntiden. Även solens ljus tar tid på sig att nå oss, om än väldigt kort, så är i allra högsta grad människans upplevelse av nuet en illusion. Ändå så upplever vi att vi är kringvandrade varelser på en trygg, stilla och platt jord, i ett reellt nu. Nuets illusion.

Fortsätt läsa denna text genom att klicka på länken "Om Själavård".

Om Själavård

På sidan "Om Själavård" finner du olika texter med temat Själavård.