Skip to content

Att betrakta himlen en stjärnklar natt kan ge överväldigande känslor för universums storhet. Idag vet vi att det vi ser, stjärnljuset, är från en förgången tid. Vintergatan, en galax bland ett till synes oändligt antal galaxer i universum beräknas ha 200–400 miljarder stjärnor. En av stjärnorna är vår sol. Vårt solsystem ligger i periferin av Vintergatans centrum. Om det tar 1 år för jorden att röra sig runt solen, tar det 226 miljoner år för vår sol att röra sig ett varv runt Vintergatan. Vi människor lever verkligen i ett nästintill oräkneligt kort ögonblick med astronomiska mått mätt. En stjärnas blinkande ljus vi kan se en stjärnklar natt är minnen av forntiden. Även solens ljus tar tid på sig att nå oss, om än väldigt kort, så är i allra högsta grad människans upplevelse av nuet en illusion. Ändå så upplever vi att vi är kringvandrade varelser på en trygg, stilla och platt jord, i ett reellt nu. Nuets illusion.

Fortsätt läsa denna text genom att klicka på länken "Om Själavård".

Om Själavård

På sidan "Om Själavård" finner du olika texter med temat Själavård.

Meningen och syftet med våra pilgrimsresor och själavårdsvandringar är att låta själen lyfta människan ett steg i taget. Naturen är vårt ursprungliga hem och dess skönhet slutar aldrig att förföra och det är även naturligt för människan att vandra.

Under långa tider levde vi som den vandrande människan. Våra vandringar i Italien är genom en underskön natur, där pilgrimer och resande under tusentals år har lämnat spår genom utmärkta leder och heliga platser. Även om du inte är religiös eller troende så har Den helige Franciskus satt sina spår genom sin teologi, sin själavård och inte minst med sin kärlek till ”Guds underbara natur”.

Vi kommer bland annat att vandra i hans fotspår och stanna upp för meditation och kontemplation. För de som vill även för enskild bön. Emma och jag vill vägleda dig till dig själv genom att låta andning, vandring, natur och kultur bli ett med dig.

Ta en liten kontemplativ stund och meditera över livet genom denna välkända bön:

Franciskus av Assisis bön:

Herre, gör mig till ett redskap för din frid.
Låt mig bringa kärlek, där hat råder.
Låt mig bringa förlåtelse, där orätt har begåtts.
Låt mig skapa endräkt, där tvedräkt råder.
Låt mig bringa tro, där tvivlet råder.
Låt mig bringa sanning, där villfarelse råder.
Låt mig bringa glädje, där sorg och bedrövelse härskar.

O Mästare, låt mig inte så mycket söka att bli tröstad som att trösta.
Inte så mycket söka att bli förstådd som att förstå, inte så mycket att bli älskad som att älska!

Ty det är genom att ge som man får.
Det är genom att glömma sig själv som man finner sig själv.
Det är genom att förlåta som man blir förlåten.
Det är genom att dö som man uppstår till det eviga livet.

Amore infintio (Evig kärlek) från Emma och Fransisko

Att steg för steg vårda själen nära naturen, mitt i naturen och i en naturlig miljö för personlig utveckling är själva essensen i den själavårdande resan.

Resans yttre naturliga skönhet ger inspiration till stunder av kontemplation och meditation.

Själavården möter vandraren och visar även kompassriktningen till existentiell hälsa.

Tid och rum ges för både inre och yttre möten med likasinnade som berikar med sina egna unika berättelser.

Själavårdsresan inkluderar alltså både vandring och stunder av gruppsharing och guidade meditationer samt inte minst egen tid för att bara vara.