Skip to content

Handledning Online – start 30 augusti

För samtalsterapeuter, själavårdare, andliga vägledare, livscoacher, religionomer och existensionomer

I våra personliga engagemang för klienters eller konfidenters livsproblem, meningssökande och utmaningar – existentiella, psykosociala, religiösa, filosofiska och andliga – kan det behövas kvalificerad handledning. För yrkesverksamma och professionella är det viktigt att ha regelbunden handledning. Syftet med Handledning Online är att stärka vår yrkesroll och professionella kompetens. Handledning Online riktar sig till dig som är yrkesverksam eller utbildar dig till samtalsterapeut, själavårdare, andlig vägledare, livscoach, existentiell beroendeterapeut, religionom eller existensionom.

Handledningsprocessen genomförs i kompetenshöjande syfte och vi tar upp aktuella ärenden som diskuteras i gruppen under handledarens expertis. Under två handledningstimmar får du tillfälle att dela (sharing) om situationer som har uppstått. Vi tar även upp personliga och privata ärenden eftersom detta påverkar våra yrkesmässiga och uppdragsmässiga förhållanden. Handledningstiden indelas sekventiellt mellan deltagarantalet. Handledning Online ska därmed även kunna fungera som inlärningstillfällen och hjälp till självhjälp.

Var tredje vecka året runt (utom ett litet sommaruppehåll) finns Handledning Online via Zoom. Längden på handledningen är 2 timmar, i en sluten grupp om 2–10 personer. Individuell handledning i samband med grupphandledning kan ges på begäran. Handledare: Fransisko Condró.

För vidare information, anmälan och Zoom-länk: info@visioncondro.se.

Första handledningsträff: onsdagen den 30 augusti kl. 11:00 - 13:00

Läs mer här: Handledning