Skip to content

Nu presenterar vi den första av våra nya utbildningar: Cert. Existentiell Beroendeterapeut, EBT

För dig som studerar till samtalsterapeut, är yrkesverksam inom samtalsterapeutiska metoder eller redan arbetar med människovård i olika former och vill utveckla och specialisera din förmåga att arbeta som existentiell beroendeterapeut, finner du här en vidareutbildning till certifierad Existentiell beroendeterapeut, EBT.

Ny yrkesutbildning

Existentiell beroendeterapeut, EBT är en helt ny yrkesutbildning. Utbildningen är en påbyggnadsutbildning för dig som är yrkesverksam inom samtalsterapeutiska metoder eller redan arbetar med människovård i olika former och vill utveckla och specialisera din förmåga att arbeta som beroendeterapeut. Yrkesutbildningen är både teoretisk och praktisk med ett existentiellorienterat perspektiv på beroendeproblematik. Yrkesutbildningen har sina rötter inom existentiell hälsa, andlig vård och Anonyma Alkoholisters Tolvstegsprogram för personligt tillfrisknande.

Utbildningen är upplagd i fyra delkurser med följande teman:

  • Existentiella perspektiv på Missbruk & Beroende
  • Personlig inventering av egna eller andras beroendeproblematik
  • Andlig vård & Existentiell hälsa
  • Beroendepraktik genom 3–4 övningsklienter 

Läs mer här: Existentiell beroendeterapeut, EBT

För samtalsterapeuter, själavårdare, andliga vägledare, livscoacher, religionomer och existensionomer

I våra personliga engagemang för klienters eller konfidenters livsproblem, meningssökande och utmaningar – existentiella, psykosociala, religiösa, filosofiska och andliga – kan det behövas kvalificerad handledning. För yrkesverksamma och professionella är det viktigt att ha regelbunden handledning. Syftet med Handledning Online är att stärka vår yrkesroll och professionella kompetens. Handledning Online riktar sig till dig som är yrkesverksam eller utbildar dig till samtalsterapeut, själavårdare, andlig vägledare, livscoach, existentiell beroendeterapeut, religionom eller existensionom.

Handledningsprocessen genomförs i kompetenshöjande syfte och vi tar upp aktuella ärenden som diskuteras i gruppen under handledarens expertis. Under två handledningstimmar får du tillfälle att dela (sharing) om situationer som har uppstått. Vi tar även upp personliga och privata ärenden eftersom detta påverkar våra yrkesmässiga och uppdragsmässiga förhållanden. Handledningstiden indelas sekventiellt mellan deltagarantalet. Handledning Online ska därmed även kunna fungera som inlärningstillfällen och hjälp till självhjälp.

Var tredje vecka året runt (utom ett litet sommaruppehåll) finns Handledning Online via Zoom. Längden på handledningen är 2 timmar, i en sluten grupp om 2–10 personer. Individuell handledning i samband med grupphandledning kan ges på begäran. Handledare: Fransisko Condró.

För vidare information, anmälan och Zoom-länk: info@visioncondro.se.

Första handledningsträff: onsdagen den 30 augusti kl. 11:00 - 13:00

Läs mer här: Handledning