Skip to content

Äntligen kan vi lansera vår nya utbildning till Lic. Existensionom!

Vårt utbud av yrkesutbildningar är nu komplett. Vi har en grundutbildning till Själavårdsterapeut och tre fristående påbyggnadsutbildningar; Religionom, Existensionom och Existentiell Beroendeterapeut EBT.

Men vad är denna utbildning till Existensionom för något?

Vår helt nya utbildning till LicExistensionom är utformad för att kunna fylla ett behov av professionellt stöd och hjälp till moderna människor som utforskar sin egen existens. Yrkesutbildningen har därmed som intention att fylla denna vår existentiella vilsenhet genom en professionell yrkeskompetens. Existentiell hälsa är en aspekt av hälsa och utgör grunden för psykisk, social, emotionell och fysisk hälsa. En Existensionom är expert inom det breda perspektivet av existentiell hälsa. En Existensionom är en kvalificerad samtalsterapeut med ett existentiellt perspektiv.

Yrkesutbildningen till LicExistensionom är en helt ny yrkesutbildning som i förlängningen också är menad att vara ett specifikt yrke inom existentiell hälsa. Titeln Existensionom är skyddad hos Patent- och registreringsverket, PRV. 

Läs mer här:

Existensionom

Nu kan du få nyhetsbrev från Vision Condró! Då och då skickar vi ut ett nyhetsbrev via mejl.

I nyhetsbrevet informerar vi om våra yrkesutbildningar inom människovårdande yrken, med själavårdande och existentiell inriktning.

Vi kommer också med information om kurser och Italienresor.

Välkommen att prenumerera!

Du kan prenumerera genom att skicka ett mejl till oss på info@visioncondro.se. skriv "nyhetsbrev".

Det går också att prenumerera här via hemsidan. Skrolla längst ner på startsidan (för mobil) eller titta längst ner till höger (för dator).

Idag lanserar vi en till av våra nya unika utbildningar! Det är en utbildning till Certifierad Själavårdsterapeut.

Cert. Själavårdsterapeut är ett helt nytt yrke. Yrkesutbildningen är en grundutbildning för dig som vill arbeta som själavårdande terapeut. Utbildningen till Cert. Själavårdsterapeut passar även dig som redan arbetar terapeutiskt eller har en andlig vägledarroll och vill kunna integrera dessa aspekter i din yrkespraktik.

I denna grundläggande utbildning får du med dig ett helt nytt sätt att arbeta med själavård och terapi genom att integrera dessa människovårdande modeller till en enhet. Yrkesutbildningen till Cert. Själavårdsterapeut utgår från den terapeutiska aspekten av existentiell hälsa och det själavårdande innehållet inom den andliga vården såsom den beskrivs i hälso- och sjukvården och kriminalvården.

Läs mer här:

Själavårdsterapeut