Skip to content

Ny utbildning till Lic. Existensionom

Äntligen kan vi lansera vår nya utbildning till Lic. Existensionom!

Vårt utbud av yrkesutbildningar är nu komplett. Vi har en grundutbildning till Själavårdsterapeut och tre fristående påbyggnadsutbildningar; Religionom, Existensionom och Existentiell Beroendeterapeut EBT.

Men vad är denna utbildning till Existensionom för något?

Vår helt nya utbildning till LicExistensionom är utformad för att kunna fylla ett behov av professionellt stöd och hjälp till moderna människor som utforskar sin egen existens. Yrkesutbildningen har därmed som intention att fylla denna vår existentiella vilsenhet genom en professionell yrkeskompetens. Existentiell hälsa är en aspekt av hälsa och utgör grunden för psykisk, social, emotionell och fysisk hälsa. En Existensionom är expert inom det breda perspektivet av existentiell hälsa. En Existensionom är en kvalificerad samtalsterapeut med ett existentiellt perspektiv.

Yrkesutbildningen till LicExistensionom är en helt ny yrkesutbildning som i förlängningen också är menad att vara ett specifikt yrke inom existentiell hälsa. Titeln Existensionom är skyddad hos Patent- och registreringsverket, PRV. 

Läs mer här:

Existensionom