Skip to content

Att låta själen visa vägen!

Meningen och syftet med våra pilgrimsresor och själavårdsvandringar är att låta själen lyfta människan ett steg i taget. Naturen är vårt ursprungliga hem och dess skönhet slutar aldrig att förföra och det är även naturligt för människan att vandra.

Under långa tider levde vi som den vandrande människan. Våra vandringar i Italien är genom en underskön natur, där pilgrimer och resande under tusentals år har lämnat spår genom utmärkta leder och heliga platser. Även om du inte är religiös eller troende så har Den helige Franciskus satt sina spår genom sin teologi, sin själavård och inte minst med sin kärlek till ”Guds underbara natur”.

Vi kommer bland annat att vandra i hans fotspår och stanna upp för meditation och kontemplation. För de som vill även för enskild bön. Emma och jag vill vägleda dig till dig själv genom att låta andning, vandring, natur och kultur bli ett med dig.

Ta en liten kontemplativ stund och meditera över livet genom denna välkända bön:

Franciskus av Assisis bön:

Herre, gör mig till ett redskap för din frid.
Låt mig bringa kärlek, där hat råder.
Låt mig bringa förlåtelse, där orätt har begåtts.
Låt mig skapa endräkt, där tvedräkt råder.
Låt mig bringa tro, där tvivlet råder.
Låt mig bringa sanning, där villfarelse råder.
Låt mig bringa glädje, där sorg och bedrövelse härskar.

O Mästare, låt mig inte så mycket söka att bli tröstad som att trösta.
Inte så mycket söka att bli förstådd som att förstå, inte så mycket att bli älskad som att älska!

Ty det är genom att ge som man får.
Det är genom att glömma sig själv som man finner sig själv.
Det är genom att förlåta som man blir förlåten.
Det är genom att dö som man uppstår till det eviga livet.

Amore infintio (Evig kärlek) från Emma och Fransisko