Skip to content

Religionom – ny utbildning!

Idag lanserar Vision Condró Utbildning en helt ny yrkesutbildning till Licensierad Religionom. Vad är det för yrke och varför behövs denna utbildning?

Licensierad (Lic.) Religionom är en yrkesutbildning för dig som terapeutiskt arbetar med existentiella frågor, andlig vård och möter patienter och klienter med mångskiftande livs- och trosåskådningar – religiösa, agnostiska, ateistiska och humanistiska. Titeln Religionom är skyddad hos Patent- och registreringsverket, PRV.

Den andliga vård som idag erbjuds inom hälso- och sjukvården samt kriminalvården för att möta behovet av samtalsstöd till människor i kris, lidande och sorg erbjuds i princip enbart av representanter för religiösa samfund. Men Sverige är numera en nation utan statsreligion och med en pluralistisk befolkning samt inte minst ett av världens mest sekulariserade länder. Istället för enbart ett religiöst samfundsperspektiv finns därför ett behov av ett sekulariserat och personcentrerat perspektiv på andlig vård.

Religionens roll både nationellt och internationellt har nått nya nivåer av politisk oro och samhällelig fruktan, förutom att den spelar en stor roll för många människor som lutar sig till sin religiösa övertygelse i stunder av kris, sorg och förluster av nära och kära, men också i glädje med årstidsbundna kulturella- och familjefester av allehanda slag. Religionom är alltså ett framtidsyrke.

Läs mer här:

Religionom