Skip to content

Vad är ett helgon?

Om du går in i en kyrka i Italien så stöter du förr eller senare på bilder, statyer eller kvarlevor av något helgon. Men vad är egentligen ett helgon?

Föreställningen om heliga män och kvinnor finns i många religioner. Gemensamt är dock att en hängivenhet till gudomen gör dem till förebilder för mänsklig fullkomlighet. Inom kristendomen är ett helgon en person som av katolska kyrkan eller någon av de ortodoxt kristna kyrkorna anses ha levt i särskilt djup gudsgemenskap och som efter sin död helgonförklarats.

De första kristna helgonen var martyrer som dog för sin kristna tro. Kyrkor byggdes över deras gravar och kvarlevorna betraktades som reliker. Med tiden började man också dela på martyrernas kvarlevor för att fler kyrkor skulle få en helgonrelik. Men när allt färre dog martyrdöden började kyrkan även helgonförklara till exempel munkar, nunnor och andra som levt ett särskilt heligt liv.

Antalet helgon är okänt men det finns minst hundratals om inte tusentals helgon inom den kristna kyrkan. Ett av de mest kända helgonen är Franciskus av Assisi. Hans ande lever kvar i den stora Franciskanerorden, den största munkorden inom den katolska kyrkan.

Vår lilla stad Cupra Marittima där vi bor har ett eget helgon, San Basso som levde på 200-talet. Han var en biskop som dog martyrdöden, och kroppen finns i Cupras största kyrka. San Basso är skyddshelgon för Cupra och yrkesfiskarnas beskyddare. Men om San Basso berättar vi mer en annan gång!

Bild 1-2 Den helige Franciskus
Bild 3-5 Cupra marittima och San Basso