Skip to content

Vision Condró Utbildning – VCU

Onsdagen 15 nov. kl. 09:30-11:00

Till dig som är Samtalsterapeut - Själavårdare - Andlig vägledare - Livscoach - Existentiell beroendeterapeut – Religionom – Existensionom – Präst – Diakon – Pastor

Anmälan: info@VisionCondro.se

Varför handledning?

För yrkesverksamma och professionella människovårdare med samtalsmetodik som verktyg är det viktigt att ha regelbunden handledning. Syftet med handledning är att stärka vår yrkesroll och professionella kompetens. En effektiv handledning gör att vi kan bibehålla hög och säker arbetskvalitet, en hälsosam arbetsmotivation och förmågan att separera arbetstid och privatliv. Handledning förebygger också stressrelaterad och psykisk ohälsa.

För vem?

Handledningen riktar sig till dig som redan är yrkesverksam eller utbildar dig exempelvis till samtalsterapeut, själavårdare, andlig vägledare, livscoach, existensionom eller religiös ledare. Vi som sysslar med andlig, existentiell eller religiös människovård använder både egen livserfarenhet och den goda kunskapen om människor vi erhållit genom utbildning och de olika teorier, metoder och former vi lärt oss genom studier och yrkeserfarenhet.

Läs mer här:

Handledning Online

Nu presenterar vi den första av våra nya utbildningar: Cert. Existentiell Beroendeterapeut, EBT

För dig som studerar till samtalsterapeut, är yrkesverksam inom samtalsterapeutiska metoder eller redan arbetar med människovård i olika former och vill utveckla och specialisera din förmåga att arbeta som existentiell beroendeterapeut, finner du här en vidareutbildning till certifierad Existentiell beroendeterapeut, EBT.

Ny yrkesutbildning

Existentiell beroendeterapeut, EBT är en helt ny yrkesutbildning. Utbildningen är en påbyggnadsutbildning för dig som är yrkesverksam inom samtalsterapeutiska metoder eller redan arbetar med människovård i olika former och vill utveckla och specialisera din förmåga att arbeta som beroendeterapeut. Yrkesutbildningen är både teoretisk och praktisk med ett existentiellorienterat perspektiv på beroendeproblematik. Yrkesutbildningen har sina rötter inom existentiell hälsa, andlig vård och Anonyma Alkoholisters Tolvstegsprogram för personligt tillfrisknande.

Utbildningen är upplagd i fyra delkurser med följande teman:

  • Existentiella perspektiv på Missbruk & Beroende
  • Personlig inventering av egna eller andras beroendeproblematik
  • Andlig vård & Existentiell hälsa
  • Beroendepraktik genom 3–4 övningsklienter 

Läs mer här: Existentiell beroendeterapeut, EBT

För samtalsterapeuter, själavårdare, andliga vägledare, livscoacher, religionomer och existensionomer

I våra personliga engagemang för klienters eller konfidenters livsproblem, meningssökande och utmaningar – existentiella, psykosociala, religiösa, filosofiska och andliga – kan det behövas kvalificerad handledning. För yrkesverksamma och professionella är det viktigt att ha regelbunden handledning. Syftet med Handledning Online är att stärka vår yrkesroll och professionella kompetens. Handledning Online riktar sig till dig som är yrkesverksam eller utbildar dig till samtalsterapeut, själavårdare, andlig vägledare, livscoach, existentiell beroendeterapeut, religionom eller existensionom.

Handledningsprocessen genomförs i kompetenshöjande syfte och vi tar upp aktuella ärenden som diskuteras i gruppen under handledarens expertis. Under två handledningstimmar får du tillfälle att dela (sharing) om situationer som har uppstått. Vi tar även upp personliga och privata ärenden eftersom detta påverkar våra yrkesmässiga och uppdragsmässiga förhållanden. Handledningstiden indelas sekventiellt mellan deltagarantalet. Handledning Online ska därmed även kunna fungera som inlärningstillfällen och hjälp till självhjälp.

Var tredje vecka året runt (utom ett litet sommaruppehåll) finns Handledning Online via Zoom. Längden på handledningen är 2 timmar, i en sluten grupp om 2–10 personer. Individuell handledning i samband med grupphandledning kan ges på begäran. Handledare: Fransisko Condró.

För vidare information, anmälan och Zoom-länk: info@visioncondro.se.

Första handledningsträff: onsdagen den 30 augusti kl. 11:00 - 13:00

Läs mer här: Handledning

Den svenska drottningen Kristina (1626-1689) har lämnat många spår efter sig i Italien. Hon abdikerade och lämnade den svenska tronen för att konvertera till katolicismen och flytta till Rom år 1655.

Kristina gör stora avtryck i Italien. Hon beskrivs som teatral, hänsynslös och makthungrig samtidigt med sin lidelse för sanning, bildning och frihet.*

Väl i Rom utsåg påven kardinal Decio Azzolino till hennes andlige vägledare. Kardinal Azzolino hade sina rötter i Marche och hans sommarvilla finns i vår grannby Grottammare! Dit kom Kristina på besök. Villan finns kvar, delvis förfallen och tyvärr finns inget kvar invändigt att se.

I den vackra lilla staden Fermo i Marche finns ett bibliotek som tillägnats Drottning Kristina, vilket visar på hur stor och uppmärksammad hon var under sin tid.

Sist men inte minst så fick hon den stora äran att bli begravd i Peterskyrkan i Rom, Vatikanens främsta symbol.

* I Peter Englunds biografi "Silvermasken".

…eller ”vandrande meditation”!
vad är det? Kort och gott handlar det om att själen vandrar människan. Utan den mänskliga kroppen är själen formlös. Själen är utan den materiella form och identitet som kan uppleva den mänskliga inkarnationen.

Att vandra i naturen ligger nära till hands, till att säga att det är det som själen älskar mest att göra. Människan är en vandrande varelse. Sedan tidernas begynnelse har människan vandrat - för boende, mat och vatten. Idag har vi allt detta serverat, men istället behöver vi återigen söka oss till vandringsplatser för att få andlig föda och, steg för steg, känna existensens grundvalar under våra fötter.

Walkitation som begrepp inkluderar den enhet och helhet som ger uttryck och intryck för hela den mänskliga varelse själens boning är.

Om du går in i en kyrka i Italien så stöter du förr eller senare på bilder, statyer eller kvarlevor av något helgon. Men vad är egentligen ett helgon?

Föreställningen om heliga män och kvinnor finns i många religioner. Gemensamt är dock att en hängivenhet till gudomen gör dem till förebilder för mänsklig fullkomlighet. Inom kristendomen är ett helgon en person som av katolska kyrkan eller någon av de ortodoxt kristna kyrkorna anses ha levt i särskilt djup gudsgemenskap och som efter sin död helgonförklarats.

De första kristna helgonen var martyrer som dog för sin kristna tro. Kyrkor byggdes över deras gravar och kvarlevorna betraktades som reliker. Med tiden började man också dela på martyrernas kvarlevor för att fler kyrkor skulle få en helgonrelik. Men när allt färre dog martyrdöden började kyrkan även helgonförklara till exempel munkar, nunnor och andra som levt ett särskilt heligt liv.

Antalet helgon är okänt men det finns minst hundratals om inte tusentals helgon inom den kristna kyrkan. Ett av de mest kända helgonen är Franciskus av Assisi. Hans ande lever kvar i den stora Franciskanerorden, den största munkorden inom den katolska kyrkan.

Vår lilla stad Cupra Marittima där vi bor har ett eget helgon, San Basso som levde på 200-talet. Han var en biskop som dog martyrdöden, och kroppen finns i Cupras största kyrka. San Basso är skyddshelgon för Cupra och yrkesfiskarnas beskyddare. Men om San Basso berättar vi mer en annan gång!

Bild 1-2 Den helige Franciskus
Bild 3-5 Cupra marittima och San Basso

2023-05-09

Oavsett hur vi ser på oss själva - människan, kroppen, sinnet och själen, så älskar de flesta att vandra i naturen. 

Att få uppleva sig själv i naturen är att få möta sitt högsta jag. Vår sanna glädje, vår relation till oss själva och livet i sig blir en helhetsupplevelse, där vi blir ett med naturen. Att låta själen vandra kroppen är en kärleksdans med sig själv, där människans beståndsdelar - kropp och själ - blir till ett expanderat enhetsfält. Naturen med dess berg, skogar, sjöar och hav sammansmälter med himlavalvets vintergata och dess myriader av stjärnor. 

Vi på Vision Condró, alltså Emma och Fransisko, har alltid en liten grupp (6-10 personer) som under vandringsveckan lär känna sig själva genom andra och lär av varandra, kommer nära och växer tillsammans. Vi blir vänner för livet. 

Mellan själavårdsvandringarna finns det gott om tidsrum för retreat i meditation, sharing, vila, egen reflektion, en cappuccino och stunder att bara få vara. 

Med fötterna vandrandes på jorden och huvudet omsluten av himlen öppnar sig hjärtat för det gudomliga, det heliga och det mirakulösa - i din egen relation till skapelsen, universum och kärleken. 

Att vandra för livet, ett steg i taget, är att bejaka kärleken till naturen och hela skapelsen och det är att älska sin nästa som sig själv. Att låta själen vandra kroppen är att låta sig komma hem till dig själv. 

Här skräddarsyr vi vistelser och program för par och mindre grupper.

Att komma hem till sig själv kan innebära en inre resa genom en yttre resa i ett behagligt Italien. Vår by Cupra Marittima ligger invid Adriatiska havets mångfasetterade grönblå nyanser, där horisont och himmel blir ett.

Exempel på vad er vistelse kan innehålla: meditation, kontemplation, parcoaching, APT-coaching, livscoaching, själavård, naturvandring, tyst retreat, Sharing-sessioner, Vision-Mission-Passion-Action (personlig utveckling för framtiden) och undervisning om Den femfaldiga vägen.

Ta bussen direkt från Fiumicino (Roms storflygplats). Du färdas tvärs över de italienska Apenninerna från väst till öst. Du sitter skönt i bussen tre fyra timmar medan du blickar ut över det italienska landskapet och kanske drömmer dig bort. Kom ihåg att drömmar är till för att förverkligas! Vi möter upp dig och er som är med, vid busstationen på piazzan mitt i byn, och vandrar 5 minuter till hotellet där ni bor under er vistelse. Låt den bästa dagen börja redan på hotellets frukostmatsal. Vi samtalar, dricker cappuccino och låter frukosten bli en perfekt start på dagen. Kom ihåg att Emma och jag finns för dig, för er! Vi formar dagen efter väder och vind, efter dina andliga behov och personliga önskemål. Kanske en vandring på sandstranden längs havet eller en tur upp till någon av de många små pittoreska byarna eller en naturvandring?! Välj du, välj ni! Sharing (delning) är återkommande, flera gånger per dag!

Gällande lunch och middag är det upp till dig och er om ni vill att vi alla äter tillsammans eller om du och ni hellre vill vara på tu man hand. Äter vi alla tillsammans delar vi på notan! Resa och boende betalar du och ni själva. För programmet i övrigt får du och ni som är med en offert för vistelsen med ett fast pris.

Benvenuti (Välkomna) till Emma & Fransisko i Cupra Marittima!

Hör av er, så får ni en offert med ett skräddarsytt programförslag! Att komma hem till dig själv i Italien kan innebära en förnyad livsglädje och med nya oanade framtidsmöjligheter. Resan har börjat!

2023-03-31

Att tillbringa tid i naturen kan hålla en frisk i en till synes galen värld. Naturen hjälper en att vara i nuet och att släppa tankarna som snurrar i huvet. Vi kan uppleva närvaro, medvetenhet och få en djupare kontakt med tillvarons essens.

Vi kan se på träden, växterna, löven, lyssna på vatten som rör sig, fåglar som sjunger och känna olika lukter. På våra resor ges vi verkligen tid till att vara i naturen både när vi vandrar mediterar, och bara är.